ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε 

56ο χιλ. Αθηνών - Λαμίας Οινόφυτα

Βοιωτίας

32011

Τηλ: 22620.32202

Fax: 22620.31205